Fundacja Czyste Tatry

Fundacja „Czyste Tatry” z siedzibą w Krakowie ma na celu szerzenie wiedzy na temat świadomości ekologicznej i właściwych zachowań w górach.

Z roku na rok liczba turystów odwiedzających Tatry rośnie, a ich zachowanie nie zawsze jest właściwe. Coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których cenna górska przyroda jest bezmyślnie niszczona, a współtowarzyszenie w wyprawach górskich innych turystów niejednokrotnie uciążliwe przez ich brak poszanowania do otaczającego piękna.

Celem Fundacji jest edukowanie społeczeństwa już od wczesnych lat szkolnych. Chcemy uwrażliwiać dzieci, młodzież, może już czynnych lub też przyszłych zwolenników turystyki górskiej, jak się zachować by w pełni cieszyć się z czasu spędzonego na łonie natury. Aby móc dotrzeć do odbiorców nie wystarczą tylko broszury, ulotki, ale należy promować ekologię na spotkaniach, pogadankach w szkołach, na imprezach masowych. Również łączenie działań z innymi stowarzyszeniami o pokrewnych celach może przynieść wymierne korzyści dla środowiska.

W dniu 12 listopada 2015 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska zwana „antysmogową”. Dotyczy ona również stolicy Tatr – Zakopanego, który podobnie jak Kraków zmaga się z dużym zanieczyszczeniem powietrza. Celem naszej Fundacji jest edukowanie w tym zakresie nie tylko turystów wjeżdżających do miasta, ale i jego mieszkańców, którzy szczególnie w okresie zimowym przyczyniają się do powstawania smogu.

Aby zrealizować nasze cele pragniemy nawiązać współpracę z samorządem terytorialnym, szkołami, wydawnictwami, ale przede wszystkim z Tobą turysto.

Pobierz statut fundacjiPobierz KRS

Fundacja Czyste Tatry
ul. Staromostowa 4/1 30-506 Kraków
Tel. 504 008 420

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży realizowanej przez stronę są przeznaczane na fundację.